WHOIS Service

testovi.info - information about domain

 • Server Status: available
 • Server IP: 83.169.60.59
 • Server Response Time: 72ms

Site title

Test inteligencije / IQ test \ Free IQ Testovi

Keywords

IQ, test, inteligencije, testovi, mensa, besplatni, free, kvocijent, ljubavni, testiranje, online, info

Description

IQ Testovi Info - IQ test recenzije. Mensa test inteligencije, besplatno testiranje inteligencije - online IQ test, te razni drugi popularni testovi: ljubavni, zabavni, testovi osobnosti, zdravlja...

Alexa information

Alexa rank: 1,346,898

Rank Trend

Bounce Trend

DNS Information

Host: Class: Type: IP: TTL: Target: Other:
testovi.info IN A 83.169.60.59 300
testovi.info IN SOA 3600 mname: dns1.fiuhost.com
rname: root.avalon.hr
serial: 2011011404
refresh: 3600
retry: 7200
expire: 3600000
minimum-ttl: 3600
testovi.info IN MX 300 testovi.info
testovi.info IN NS 3600 dns1.fiuhost.com
testovi.info IN NS 3600 dns2.fiuhost.com

Server Location

Site source

Show / hide source
        
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
   "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<HEAD>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 6.0">
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
<TITLE>Test inteligencije / IQ test \ Free IQ Testovi</TITLE>
<META NAME="DESCRIPTION" CONTENT="IQ Testovi Info - IQ test recenzije. Mensa test inteligencije, besplatno testiranje inteligencije - online IQ test, te razni drugi popularni testovi: ljubavni, zabavni, testovi osobnosti, zdravlja...">
<META NAME="KEYWORDS" CONTENT="IQ, test, inteligencije, testovi, mensa, besplatni, free, kvocijent, ljubavni, testiranje, online, info">
<META HTTP-EQUIV="Content-Language" CONTENT="hr">
<LINK REL="SHORTCUT ICON" HREF="http://www.testovi.info/favicon.ico">
<META NAME="ROBOTS" CONTENT="INDEX, FOLLOW, ALL">
<LINK href="http://www.testovi.info/favicon.ico" rel="SHORTCUT ICON">
<META NAME="AUTHOR" CONTENT="Izrada Stranice">
<base target="_blank">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="iq-test.css">

<script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js">
  {lang: 'hr'}
</script>

</head>

<body>
<script type="text/javascript">
window.google_analytics_uacct = "UA-154940-15";
</script>

   <!-- okvir -->
   <div id="okvir">
   
         <!-- naslov -->

         <div id="zaglavlje">   
<h1 align="center">Test inteligencije - IQ test - IQ testovi</h1> 
         </div>
         <!-- kraj naslova -->
         

     <!-- lijevi spremnik -->
         <div id="livo">
         

<div align="center">     
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-9266078567271763";
//Testovi.info naslovna veze1 468x15
google_ad_slot = "0447746489";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 15;
//--></script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
</div>

<hr>


<p align="justify" style="margin-top:0;">
<img border="0" style="margin: 3px 10px 3px 3px;" src="test-inteligencije-iqtest.jpg" width="120" height="120" align="left" alt="Test inteligencije - IQ test">
&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b>IQ test</b> je standardizirani postupak za mjerenje intelektualnih sposobnosti.
<i>Test inteligencije</i> ili IQ test mora sadržavati relativno velik broj zadataka da bi bio pouzdan, a to je jedan od preduvjeta valjanosti testa.
Zbog toga ovdje nema jako kratkih testova. 
Prije pristupanja testiranju bitno je da ste odmorni i smireni kako bi vaše sposobnosti došle do punog izražaja.
S druge strane, ponavljanjem istog testa do izražaja dolazi proces učenja, pa biste pri svakom novom pokušaju dobili nerealno veći kvocijent inteligencije.
Ako želite što točniju online procjenu stvarnog stanja svojih intelektualnih sposobnosti morate u više navrata sa što većim vremenskim razmakom riješiti nekoliko različitih testova. Svaki će pokazati donekle različit kvocijent inteligencije.
Te razlike djelomično nastaju zbog niske pouzdanosti IQ test rezultata, tj. testa, a uslijed djelovanja slučajnih faktora koji su izvor pogreške mjerenja.
Zatim, neki testovi većim dijelom mjere nešto drugo (specifična znanja), a tek manjim dijelom inteligenciju.
Dodatno, razlike nastaju i zbog toga što ne mjeri svaki test inteligencije iste aspekte kognitivnih sposobnosti.
Temeljna podjela je na verbalne i neverbalne testove, a detaljnijim podjelama se dolazi i do 120 specifičnih faktora inteligencije.
Na određene subskale u većoj mjeri utječe trenutna koncentracija, na druge velik utjecaj imaju kulturalna pozadina i obrazovanje, ali svima je zajedničko da dobrim dijelom mjere i opću sposobnost snalaženja u novim situacijama.
Prema nekim autorima to snalaženje u novim situacijama je najbolja definicija inteligencije.</p>

         
<p align="justify" style="margin-top:15px;">
<a target="_self" href="iq-test-danske-mense.html">
<img alt="Danski IQ test" border="1" src="danski-iq-test.jpg" width="120" height="90" align="left" style="margin:3px"><b>IQ test Danske Mense</a></b> 
- besplatni test inteligencije. Kulturalno je 
nepristran, ne zahtijeva poznavanje jezika i brojeva. Jedan je od boljih 
besplatnih online testova za mjerenje općeg faktora inteligencije. Detaljnije 
pročitajte na posebnoj stranici, kao i o adaptivom IQ testu.<hr>

<div style="margin:10px;">
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-9266078567271763";
//Testovi.info naslovna sadrzaj 1
google_ad_slot = "3316817210";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//--></script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
</div>

<hr>
         
<p align="justify" style="margin-top:0;">
<a title="Adaptivni IQ test" target="_self" href="adaptivni-iq-test.html">
<img alt="Adaptvni test inteligencije"  border="1" src="adaptivni-test-inteligencije.jpg" width="120" height="90" align="left" style="margin:3px"><b>Adaptivni IQ test</a></b> - relativno nova metoda testiranja koja omogućuje brže 
i preciznije procjene sposobnosti ispitanika. Ovaj test zahtijeva jako dobro 
poznavanje engleskog jezika, pa je zapravo beskoristan za veliku većinu 
posjetitelja na Testovi.info. Za testiranje je potrebna registracija e-mailom.<hr>


<p align="justify" style="margin-top: 0">
<a title="Test inteligencije" target="_self" href="test-inteligencije.html">
<img alt="Trening test inteligencije" border="1" src="trening-test-inteligencije.jpg" width="120" height="90" align="left" style="margin:3px"><b>Trening 
test 
inteligencije</b></a> - samo za zabavu, nije pravi IQ test. Taj trening test 
mišljenja 
na kraju ne daje procjenu 
IQ-a, ali zato pruža točna rješenja s kojima možete usporediti svoje odgovore. 
Neka pitanja su vam sigurno već poznata jer su na engleskom jeziku već godinama 
prisutna na raznim forumima i portalima.</p>


<hr>
<div style="margin-top:10px;margin-bottom:8px">
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-9266078567271763";
//Testovi.info naslovna veze 3
google_ad_slot = "5976714388";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 15;
//--></script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
</div>
<hr>

<p align="justify">
<a rel="nofollow" href="http://www.intelligencetest.com/">
<img border="1" alt="IQ Test Labs" src="intelligence-test-com.jpg" width="120" height="90" align="left" style="margin:3px">
<b>Intelligencetest.com</b></a> -&nbsp;besplatni test inteligencije za svih koji se  
umjereno dobro služe engleskim jezikom i imaju najmanje 8 godina. Test ima 30 
pitanja, a vremenski je ograničen na 15 minuta. Osim globalnog IQ test 
rezultata dobit ćete i prikaz postignuća na pojedinim subskalama: verbalni IQ, 
matematički IQ, spacijalni IQ (vizualizacija i orijentacija objekata u 
prostoru), logika, prepoznavanje uzoraka (uočavanje pravilnosti, reda u neredu), 
opće znanje, kratkotrajno pamćenje, vizualizacija i klasifikacija. Navedeni 
nazivi subskala se ne bi trebali interpretirati kao vrste inteligencije jer se 
među psihometrijskim karakteristikama testa kao rezultat faktorske analize 
navodi samo jedan faktor 
(<i>g</i>). Test je navodno standardiziran na različitim dobnim skupinama, ima 
zadovoljavajuću unutarnju pouzdanost, te umjereno korelira s drugim IQ testovima. 
To ide u prilog prihvatljivoj <a target="_self" href="#Valjanost">
valjanosti</a> ovog testa u odnosu na mnoštvo 
drugih online testova za koje nisu navedeni takvi podaci.</p>
<hr><p align="justify" style="margin-top:0;">
<a rel="nofollow" href="http://www.clipsite.com.ar/HOME/Salud/Test/Raven/Principal.asp">
<img alt="Ravenove progresivne matrice" border="1" src="ravenove-progresivne-matrice.jpg" width="120" height="90" align="left" style="margin:3px"><b>
Test de Raven</a></b>
- neverbalni <i>IQ test</i>, popularne Ravenove progresivne matrice. Ovo je 
jedna od lakših verzija, dakle namijenjena je za diferenciranje osoba slabijih 
intelektualnih sposobnosti. Mnogima je zbog toga ovaj online test dosadan, uz 
izuzetak posljednjih nekoliko zadataka koji su malo teži. Nemam 
informacije o valjanosti i normama online verzije Ravenovog testa, te napominjem da prave IQ testove 
primjenjuju jedino ovlašteni psiholozi u kontroliranim uvjetima. Na ovom 
naizgled dobrom testu trebate pronaći 60 odgovarajućih oblika koji nedostaju na prikazanim
serijama likova. Jako je bitno da pod &quot;Edad:&quot; upišete svoju dob jer
se kvocijent inteligencije izračunava ovisno o statističkim normama za vašu dob. Test traje 
45 minuta. Prave Ravenove progresivne matrice (kao i njihove online verzije) služe za mjerenje generalnog faktora inteligencije
i masovno se koriste zbog lakoće primjene. Za detaljnije provjere intelektualne
razvijenosti psiholozi koriste složenije testove s više različitih vrsta 
zadataka.<hr><p style="margin-bottom:0; margin-top:0;">
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-9266078567271763";
//Testovi.info naslovna sadrzaj 1
google_ad_slot = "3316817210";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//--></script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
</p><hr>


<p align="justify">
<a rel="nofollow" href="http://www.mensa.hr/eu_iq_test/eu_iq_test.php">
<img alt="Mensa test" border="1" src="europski-test-inteligencije-mensa.jpg" width="120" height="90" align="left" style="margin:3px">
<b>Mensa</b> test inteligencije</a> - tzv. europski <i>test inteligencije</i> je 
neverbalni online IQ test kojeg na svojim stranicama ima i hrvatski ogranak te 
međunarodne udruge inteligentnih pojedinaca. Hrvatska <a rel="nofollow" href="http://www.mensa.hr/">Mensa</a> 
je ranije kao uvjet za učlanjenje postavljala kriterij na IQ = 148 
(uz <acronym TITLE="standardna devijacija, mjera raspršenja">sd</acronym>=24), što bi 
pod pretpostavkom visoke valjanosti testova i standardiziranih 
situacija testiranja postiglo manje od 2,3% ljudi. Sad se rezultati 
izražavaju na skali sa sd=15, pa je za učlanjenje u Mensu potreban IQ veći od 131. 
Kriterij je i dalje isti, približno isti teoretski postotak najboljih se prima u 
članstvo. Online Mensa IQ test traje samo 
20 minuta i služi kao gruba procjena na osnovu koje možete procijeniti ima li 
smisla odlazak na pravo testiranje za učlanjenje u Mensu.</p>
<p align="justify">Možete riješiti i švicarsku verziju neslužbenog, online testa:
<a rel="nofollow" href="http://www.mensa.ch/index.cgi?main:do=pretest">mensa.ch pretest</a></p>


         


<hr>
<p align="justify"> 
<a title="Testovi" href="http://testovi.50webs.com/">
<img alt="Testovi" border="1" src="testovi.jpg" width="120" height="90" align="left" style="margin:3px"><b>
Testovi</a></b> 
- kolekcija linkova na raznovrsne stranice koje sadrže online testove inteligencije, 
emocionalne inteligencije, ličnosti (nastali na osnovu raznih teorija ličnosti), 
izbora zanimanja, kreativnosti, ovisnosti, kao i manje ozbiljnih testova i 
kvizova. Primjerice Facebook IQ test.</p>

<hr>
<p align="justify"> <a rel="nofollow" href="http://similarminds.com/personality_tests.html">
<img alt="SimilarMinds testovi ličnosti i inteligencije" border="1" src="similarminds-visual-number.jpg" width="120" height="90" align="left" style="margin:3px"><b>Similarminds</b></a> 
testovi intelektualnih sposobnosti:</p>
<p align="justify"> 
<a rel="nofollow" href="http://similarminds.com/intdoor.html">Visual
Pattern Test</a> (15 pitanja), </p>
<p align="justify"> 
<a rel="nofollow" href="http://similarminds.com/intelligence-number-door.html">Number
Pattern Test</a> (15 pitanja) i</p>
<p align="justify"> 
<a rel="nofollow" href="http://similarminds.com/intdoor-verbal.html">Vocabulary
Test</a> (&lt;10 minuta; beta verzija, engleski vokabular).</p>
<p align="justify"> 
Rezultat na testu se uspoređuje s rezultatima drugih posjetitelja portala koji 
su dosad rješavali isti test.</p>

<hr>
<p align="justify">
<a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.bgfl.org/bgfl/custom/resources_ftp/client_ftp/ks3/ict/multiple_int/questions/choose_lang.cfm">
<img alt="Test interesa" border="1" src="multiple-vrste-inteligencije.jpg" width="120" height="90" align="left" style="margin:3px">
Test vrste inteligencije</a> - ovo nije IQ test, ne mjeri inteligenciju nego 
vaše mišljenje o tome koliko ste sposobni u pojedinim područjima: vizualno, 
logički, verbalno, glazbeno, tjelesno, društveno, koliko se dobro poznajete, 
koliko volite teme o prirodi. Kreiran je na osnovu jedne od brojnih teorija o 
multiplim ili raznim vrstama kognitivnih sposobnosti.</p>

<hr>
<p align="justify" style="margin-top: 0"><font color="#FF0000"><b>Važno</b></font>: Neki portali naplaćuju online testove 
inteligencije kroz pretplatu na razne melodije, kvizove i igre za mobitele. Osim 
upitne kvalitete samih testova i isticanja bezvrijednih certifikata, takvi 
portali korisnike varaju i skrivanjem uvjeta korištenja. Nude rezultat 
testa pod uvjetom Vašeg pristanka na pretplatnički odnos u kojem Vam 
kontinuirano uzimaju novac nakon što im date svoj broj mobitela. Npr., 
portugalska NATTA (<strike>quiz 2 you . com / iq</strike>), s podružnicama u Hrvatskoj (Media 
d.d) i Srbiji (FUN Telekkom d.o.o.), te Nizozemski TMG (<strike>skill2trill</strike>), 
kao i još neke firme. Ako ste već nasjeli na takav 
pretplatnički odnos, možete ga prekinuti slanjem poruke STOP na broj s kojeg 
stižu obavijesti o skupim uslugama koje od njih dobivate. Ponekad umjesto 
pretplatom uslugu naplaćuju jednokratnom naplatom sms-a, ali pri tom skrivaju 
cijenu sitnim slovima u dnu stranice.</p>


<p align="justify">
&nbsp;</p>
<p align="justify">
<b>Djelomično besplatni testovi inteligencije:</b></p>
<p align="justify">
&nbsp;</p>
<p align="justify">
<a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.testcafe.com/iqtest/iqtest.html">
<img alt="TestCaffe IQ test" border="1" src="testcaffe-iq-32.jpg" width="120" height="90" align="left" style="margin:3px"><b>
Testcafe 
iqtest</b></a> - 32 pitanja na engleskom s odgovorima točno / netočno. Potrebno 
je umjereno dobro poznavanje engleskog jezika. Dobiti ćete besplatni IQ 
rezultat, a uz novčanu naknadu možete saznati detaljnije na kojim od 12 vrsta 
zadataka ste bili najuspješniji, a na kojima najmanje uspješni. Ne preporučujem 
plaćanje s obzirom da rezulati nisu dovoljno pouzdani, svaka subskala ima u 
prosjeku 2.66 pitanja, a to je premalo da bi detaljni rezultati bili pouzdani. 
Ukupni IQ rezultat kojeg besplatno dobivate je dovoljno pouzdan, ali to ne znači 
automatski da je u potpunosti valjan. Riješite više testova inteligencije kako 
biste dobili bolji dojam o svojim stvarnim intelektualnim sposobnostima.</p>
<hr>


<p align="justify">
<a rel="nofollow" href="http://www.queendom.com/tests/testscontrol.htm?s=72">
<img alt="Queendom IQ tests" border="1" src="queendom-pro.jpg" width="120" height="90" align="left" style="margin:3px"><b>
IQ testiranje</a></b> 
na portalu Queendom s testovima koji su navodno profesionalno konstruirani i 
validirani.&nbsp; Trenutno imaju 9 IQ testova:&nbsp; klasični, kulturalno 
nepristrani, test emocionalne inteligencije (i skraćenu verziju),&nbsp; test 
vrste inteligencije,&nbsp; test mentalne brzine (dvije verzije), te spacijalni i 
engleski verbalni IQ test. Nećete dobiti kompletne prikaze rješenja, nego samo 
za jednu od subskala unutar pojedinog testa. Za cijelu interpretaciju odgovora 
traže dolare.</p>

<hr>


<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify"><b>Komercijalni testovi:</b></p>
<p align="justify">&nbsp;</p>


<p align="justify">
<a rel="nofollow" href="http://www.highiqsociety.org/iq_tests/">
<img alt="gigi progresivne matrice" border="1" src="gigi-progresivne-matrice.jpg" width="120" height="90" align="left" style="margin:3px">
<b>Highiqsociety.org iq_tests</b></a>
- umjesto besplatnog standardnog eCMA i naprednog TA<sup>3</sup>&nbsp; testa 
koji je bio baždaren za mjerenje iznadprosječnih sposobnosti,&nbsp; sada se na 
stranicama Highiqsociety nalazi jedan komercijalni test nazvan gigi. Radi se o 
njihovoj verziji poznatih progresivnih matrica. Ta verzija može razlikovati 
ispitanike vrlo visoke inteligencije. Morate postići rezultat kojeg teoretski 
postiže manje od 5% najinteligentnijih ljudi na svijetu, a to je IQ =124 uz 
stanardnu devijaciju 15. Testiranje traje 30 minuta, a košta od 4$ na više.
</p>
<hr>
<p align="justify" style="margin-top: 0">
<a rel="nofollow" target="_blank" href="http://hr.test-iq.com/#213700">
<img alt="Češki neverbalni test" border="0" src="ceski-hr.jpg" width="120" height="90" align="left" style="margin:3px"><b>
Test IQ-a hrvatskog 
naroda</a>, <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://rs.test-iq.com/#213700">test 
IQ-a za srpski narod</a>... (nije besplatno)</b> 
- međunarodno natjecanje na neverbalnom testu inteligencije. Možete pogledati 
trenutne svjetske statistike, rang korisnika po zemlji i po dobi, kao i tjedne, 
mjesečne i godišnje statistike.&nbsp; S obzirom na velik broj testiranih 
ispitanika takve usporedbe imaju svoju vrijednost, ali podatak da jedna država 
ima par bodova viši prosjek ne znači da je cijeli narod pametniji. Radi se samo 
o dijelu naroda koji je spreman platiti online test. U svakoj 
naciji ima i pametnih i bedastih, a najviše prosječnih. Na stranici firme je navedeno da 
su 
test sastavili stručnjaci u području mjerenja inteligencije koji rade za jednu podružnicu 
Mense. Ponavljamo, niti jedan online test nije pravi IQ test, jer za pravo 
testiranje inteligencije morate otići kod psihologa.&nbsp; Navedeni online test možete besplatno riješiti, ali ako 
želite vidjeti rezultat dobiti ćete ga putem sms poruke koja košta relativno 
visokih 40kn.&nbsp;Činjenicu 
da se test naplaćuje mnogi saznaju tek nakon što ga riješe i požele vidjeti 
rezultat. No, u toj fazi cijena je jasno navedena i ne morate platiti ako ne 
želite. Za usporedbu, papir-olovka testiranja inteligencije od strane ovlaštenih psihologa u 
Mensi koštaju 100kn. Hoćete li platiti 40kn odlučite sami.</p>
<hr><p align="left" ><b>Rječnik osnovnih pojmova:</b></p>
<p align="justify" ><u><i>Inteligencija</i></u> - sposobnost svrhovitog djelovanja, 
racionalnog razmišljanja i efikasnog suočavanje s okolinom. To je opća
mentalna sposobnost koja obuhvaća kognitivne sposobnosti razumijevanja, planiranja, rješavanja
problema, apstraktnog razmišljanja, shvaćanja ideja i jezika, te sposobnost učenja. 
Inteligencija je sastavni dio ličnosti.</p>
<p align="justify" >
<i>
<a title="IQ" target="_self" href="iq-kvocijent-inteligencije.html">Kvocijent inteligencije</a></i> - numerički 
pokazatelj stupnja razvijenosti inteligencije pojedinaca u odnosu na referentnu 
grupu.</p>
<p align="justify" ><u><i>Kognicija</i></u> - odnosi se na svjesne mentalne aktivnosti: opažanje,
mišljenje, zaključivanje, pamćenje, zamišljanje, učenje. Kognicija obuhvaća
sve procese spoznaje i stjecanja znanja. Pojednostavljeno: kognicija je
spoznaja.</p>
<p align="justify" style="margin-bottom:0;"><u><i>Ličnost</i></u> - cjelokupna i jedinstvena dinamička organizacija
karakteristika nekog pojedinca. Ona je u osnovi dosljednosti emocionalnih,
misaonih i ponašajnih obrazaca aktivnosti, tj. ličnost koherentno utječe na kognicije,
motive i ponašanja u raznim situacijama.</p>
<p align="justify" style="margin-bottom:0;"><i><u>Pouzdanost</u></i> - nezavisnost 
mjerenja od nesistematskih faktora koji su u osnovi pogreške mjerenja. 
Nesistematski faktori su slučajni pa su van mogućnosti kontrole. Unutarnja 
pouzdanost testa nam 
govori koliko je test dosljedan sam sebi.</p>
<p align="justify" style="margin-bottom:0;"><u><i>Test</i></u> - standardizirani postupak
za mjerenje određenih sposobnosti, znanja, vještina, osobina ličnosti...
Testiranje se provodi s ciljem dobivanja reprezentativnog uzorka ponašanja
pojedinca kada se nađe u određenoj vrsti zahtijeva koje mu postavlja okolina.
Postignuti rezultati na testu se vrednuju usporedbom s rezultatima koje postižu
drugi slični ispitanici. Da bi se neki niz zadataka mogao nazivati testom, on
mora zadovoljavati određene psihometrijske karakteristike (valjanost testa).</p>
<p align="justify" style="margin-bottom:0;"><u><i><a name="Valjanost">Valjanost</a></i></u> - odnosi se na
prigodnost, smislenost i korisnost specifičnih zaključaka izvedenih iz
rezultata testa. Osnovne vrste valjanosti su konstruktna, kriterijska i sadržajna.
Ukratko, valjanost je stupanj u kojem test mjeri ono što bi trebao mjeriti.</p>
<p align="justify" style="margin-bottom:0;"><i>&nbsp;- 
<a name="Facijalna-valjanost">Facijalna valjanost</a></i> 
(face validity) je pojavna ili očigledna valjanost o kojoj zaključujemo 
pregledom sadržaja pojedinih pitanja (čestica) u testu.</p>


<hr>


<p style="margin:10px;">
<a title="Testovi osobnosti" target="_self" href="testovi-osobnosti.html">
<img border="0" alt="Testovi osobnosti" src="ikone/osobnosti.png" width="22" height="22"></a>&nbsp;&nbsp;
<a target="_self" title="ljubavni - testovi ljubavi" href="ljubavni-testovi-ljubavi.html">
<img border="0" alt="Ljubavni testovi" src="ikone/testovi-ljubavi.png" width="22" height="22"></a> &nbsp;
<a title="Zdravstveni testovi - mentalnog i fizičkog zdravlja" target="_self" href="zdravstveni-testovi-zdravlja.html">
<img border="0" alt="Testovi zdravlja" src="ikone/zdravlja.png" width="22" height="22"></a> &nbsp;
<a title="zabavni testovi i kvizovi" target="_self" href="zabavni-testovi.html">
<img border="0" alt="Zabavni testovi" src="ikone/zabavni-testovi.png" width="22" height="22"></a> &nbsp;
<a target="_self" title="Test znanja - testovi znanja online" href="test-znanja.html">
<img border="0" alt="Testovi znjanja" src="ikone/testovi-znanja.png" width="22" height="22"></a> &nbsp;
<a title="Zagonetke i mozgalice" target="_self" href="http://www.testovi.info/zagonetke-mozgalice.html">
<img border="0" alt="Zagonetke, mozgalice" src="ikone/zagonetke.png" width="22" height="22"></a> &nbsp;
<a target="_self" title="Online testovi - vozački ispiti - HAK" href="autoskola-online-testovi.html">
<img border="0" alt="HAK testovi - autoškola" src="ikone/hak-autoskola.png" width="22" height="22"></a> &nbsp;
<a title="Sex - testovi seksualne osobnosti" target="_self" href="sex-testovi-seksualnosti.html">
<img border="0" alt="Seks testovi i kvizovi" src="ikone/seks.png" width="22" height="22"></a> &nbsp;
<iframe src="http://www.facebook.com/widgets/like.php?href=http://www.facebook.com/pages/Testovi/181926351830928" style="border: none; width: 83px; height: 22px;margin:0px" scrolling="no" frameborder="0"></iframe>        
</p>

<hr>

<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-9266078567271763";
//testoviinfo naslovnica dno
google_ad_slot = "9951248519";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//--></script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>

<div align="right">
<!-- AddThis Bookmark Button BEGIN -->
<script type="text/javascript">
  addthis_url    = location.href;   
  addthis_title  = document.title;  
  addthis_pub    = 'izradastranice';     
</script><script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/addthis_widget.php?v=12" ></script>
<!-- AddThis Bookmark Button END -->
</div></div>
     <!-- kraj lijevog spremnika -->

         
         <!-- desni stupac -->
         <div id="desno">
         
         
<form action="http://www.google.com/translate" style="margin-bottom:0; margin-top:0;text-align:center;">
<script type="text/javascript">
<!--
document.write ("<input name=u value=www.testovi.info/index.htm type=hidden>")
// -->
</script>

<input name="hl" value="en" type="hidden">

<input name="ie" value="UTF8" type="hidden">

<input name="langpair" value="" type="hidden">

<p align="center" style="margin-top:0;margin-bottom:0;">

<a style="text-decoration: none;" target="_self" title="IQ test - free IQ testing online" href="http://www.testovi.info/IQ-testing-free-IQ-tests.html">
<b>IQ Test - Free IQ testing</b>
<img border="1" style="border-color:black;" src="english1.gif" alt="Free IQ test" width="30" height="18"></a>
<input name="langpair" value="hr|fr" title="French" src= "language/french.jpg" onclick="this.form.langpair.value=this.value" type="image" style="width:30px;height:20px;">

<input name="langpair" value="hr|de" title="German" src= "language/german.jpg" onclick="this.form.langpair.value=this.value" type="image" >

<input name="langpair" value="hr|it" title="Italian" src= "language/italian.jpg" onclick="this.form.langpair.value=this.value" type="image" >

<input name="langpair" value="hr|pt" title="Portuguese" src= "language/portuguese.jpg" onclick="this.form.langpair.value=this.value" type="image" >

<input name="langpair" value="hr|es" title="Spanish" src= "language/spanish.jpg" onclick="this.form.langpair.value=this.value" type="image" >

<input name="langpair2" value="hr|ar" title="Arabic" src= "language/arabic.gif" onclick="this.form.langpair.value=this.value" type="image" >

<input name="langpair2" value="hr|sr" title="Srpska Ćirilica" src= "language/srb.jpg" onclick="this.form.langpair.value=this.value" type="image" style="width:30px;height:20px;">

<a rel="nofollow" title="Testovi.info na Facebooku" href="http://www.facebook.com/pages/Testovi/181926351830928"><img border="0" src="facebook.png" width="20" height="20"></a>

</p>
</form>

       
<hr>
            
            


<p align="justify"><font face="Garamond">Dobrodošli na <b>Testovi Info</b>. Na ovoj naslovnoj stranici nalaze se IQ test recenzije. 
Predstavljeni su besplatni online "<i>IQ testovi</i>" koji služe samo 
<u>za grubu procjenu</u> stupnja razvijenosti mentalnih sposobnosti. Naime, o 
njihovoj valjanosti nisu dostupne provjerene informacije. Za prava 
testiranja obratite se psiholozima koji imaju metrijski kvalitetnije testove, te ih ne 
smiju objavljivati. IQ testiranja legalno smiju provoditi jedino diplomirani 
psiholozi. </font></p>
         

<h2 align="left" style="line-height: 200%">
<span style="background-color: #FCFCEA">Besplatni online testovi:</span> </h2><ul type="square">
  <li><a title="Testovi osobnosti" target="_self" href="testovi-osobnosti.html">
<img border="0" alt="Testovi osobnosti" src="ikone/osobnosti.png" width="22" height="22"><b><font color="#CC6600">Testovi osobnosti</font></a></b></li>
  <li><a target="_self" title="ljubavni - testovi ljubavi" href="ljubavni-testovi-ljubavi.html">
<img border="0" alt="Ljubavni testovi" src="ikone/testovi-ljubavi.png" width="22" height="22"><b><font color="#CC3300">Ljubavni testovi</font></a></b></li>
    <li><a title="Zdravstveni testovi - mentalnog i fizičkog zdravlja" target="_self" href="zdravstveni-testovi-zdravlja.html">
<img border="0" alt="Testovi zdravlja" src="ikone/zdravlja.png" width="22" height="22"><b><font color="#006600">Testovi zdravlja</font></a></b></li>
    <li><a title="zabavni testovi i kvizovi" target="_self" href="zabavni-testovi.html">
<img border="0" alt="Zabavni testovi" src="ikone/zabavni-testovi.png" width="22" height="22"><b><font color="#FF6600">Zabavni testovi</font></a></b></li>
    <li><a target="_self" title="Test znanja - testovi znanja online" href="test-znanja.html">
<img border="0" alt="Testovi znjanja" src="ikone/testovi-znanja.png" width="22" height="22"><b><font color="#663300">Testovi znanja</font></a></b></li>
    <li><a title="Zagonetke i mozgalice" target="_self" href="http://www.testovi.info/zagonetke-mozgalice.html">
<img border="0" alt="Zagonetke, mozgalice" src="ikone/zagonetke.png" width="22" height="22"><b><font color="#003300">Zagonetke</font></a></b></li>
    <li><a target="_self" title="Online testovi - vozački ispiti - HAK" href="autoskola-online-testovi.html">
<img border="0" alt="HAK testovi - autoškola ispiti" src="ikone/hak-autoskola.png" width="22" height="22"><b><font color="#003366">Autoškola test</font></a></b></li>
    <li><a title="Sex - testovi seksualne osobnosti" target="_self" href="sex-testovi-seksualnosti.html">
<img border="0" alt="Seks testovi i kvizovi" src="ikone/seks.png" width="22" height="22"><b><font color="#CC0066">Sex testovi</font></a></b></li>
</ul>
 <hr>
<ul type="square">
  <li>
<b>
<a title="psihološko testiranje - psihologijsko testiranje" target="_self" href="psiholosko-testiranje-psihologijsko.html">
Psihološko testiranje</a></b></li>
<li>
<b>
<a title="Zanimljivosti Info" target="_self" href="info.html">Info - IQ 
zanimljivosti</a></b></li>
    <li>
<b>
<a title="Free Personality Tests" target="_self" href="free-personality-tests.html">Personality test</a></b> 
(en)</li>
</ul>
<hr>    <p align="left">Inteligentan izbor za vaš odmor: <b>
<a title="Apartmani" href="http://www.infoadriatic.com/hrvatska/">Apartmani Hrvatska</a> </b>
(Info Adriatic)</p>


<hr><h2>
<a target="_self" title="Korisni linkovi - Exchanged links" href="exchanged-links.html">
Korisni linkovi</a></h2>
<p><a title="Biologija" href="http://biologija.com.hr/">
<img border="0" alt="Biologija" src="biologija.PNG" width="166" height="17" style="opacity: 0.6;filter:alpha(opacity=60)" onmouseover="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100" onmouseout="this.style.opacity=0.6;this.filters.alpha.opacity=60"></a>
</p>
<p><a title="Znanost" href="http://www.znanost.com">Znanost.com</a></p>
<p><a title="Istra, Istria, Istrien" href="http://www.histrica.com/">Istra</a> - Histrica.com</p>
<p><a href="http://www.vicevi-dana.com" title="Vicevi dana">Vicevi dana</a></p>
<p><a href="http://www.kviz.hr/" rel="nofollow">Kviz.hr</a></p>


<hr>

<p><A HREF="http://www.copyscape.com/" rel="nofollow" TITLE="Do not copy content from the page. Plagiarism will be detected by Copyscape.">
<IMG SRC="cs-wh-3d-164x16.GIF" ALT="Page copy protected against web site content infringement by Copyscape" BORDER="1" width="164" height="16" ></A></p>

<p align="left"><font face="Courier" size="2" color="#FF0000">Kopiranje 
sadržaja nije dopušteno. 
Umjesto toga možete staviti link:</font>
<textarea title="copy, paste" cols='32' rows='4' style="margin:0; background-color: #F3EDE4; color: #000000; font-size:9px; text-align:center" name="script" class="input" onclick="this.focus();this.select()" id="code" readonly>
<a href="http://www.testovi.info" target="_blank" title="Test inteligencije - IQ Test"><b>IQ test</b> - recenzije testova inteligencije, osobnosti, znanja...</a>
</textarea><font color="#FF0000" face="Courier"> ili podijeliti stranicu s prijateljima:</font></p>
<p>
<script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><fb:like layout="button_count" width="90" font="tahoma"></fb:like>
</p>
<p align="left"><font color="#FF0000" face="Courier"> Hvala!:)</font></p>


<p>Webmaster: 
<a title="kontaktirajte web urednika" target="_self" href="upis-poruke.html" rel="nofollow">
kontakt</a></p>

<p>
<a target="_self" rel="nofollow" title="Autorska prava, uvjeti korištenja i pravila privatnosti" href="copyright-disclaimer.html">
<font color="#FF0000">© 2012 www.testovi.info</font></a>

</p>

<p>
<!-- Postavite ovu oznaku gdje želite prikazati gumb +1 -->
<g:plusone></g:plusone>
</p>

<hr> 

<div align="left" style="width:160px;height:92px;">
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-9266078567271763";
/* testoviinfo veze desno */
google_ad_slot = "9255494026";
google_ad_width = 160;
google_ad_height = 90;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
</div>


</div>
         <!-- kraj desnog stupca -->
         
</div>
   
   <!-- kraj okvira -->
   


   <div id="dno">
      
</div><!-- Start of StatCounter Code -->
<script type="text/javascript" language="javascript">
var sc_project=2285550; 
var sc_invisible=1; 
var sc_partition=21; 
var sc_security="23e7abb9"; 
var sc_remove_link=1; 
   </script>
<script type="text/javascript" language="javascript" src="http://www.statcounter.com/counter/counter.js"></script><noscript><img  src="http://c22.statcounter.com/counter.php?sc_project=2285550&amp;java=0&amp;security=23e7abb9&amp;invisible=1" alt="free hit counter javascript" border="0"></noscript>
<!-- End of StatCounter Code -->


<script type="text/javascript">
var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www.");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
</script>
<script type="text/javascript">
var pageTracker = _gat._getTracker("UA-154940-15");
pageTracker._trackPageview();
</script>

   
</body>
</html>
Go to top

About QuoBuzz.com

Our site strives to provide helpful information to our readers.  By offering not only fact-based whois information, but also an informative overview of each website, we seek to give you a broad view of how each site operates.  Every day our writers and researchers work together to find all of the most up-to-date information about each website we feature.  Our goal is to create a space where you will gain the most information for your time, because in our view, our time is spent saving others’ time.  Rather than spending hours scouring the web for the information you seek, you will be able to find it all in one well-organized space, allowing you more time to enjoy browsing the web at your leisure.

Read on

What they say about us!

This site has been a great resource for me. The ease of use, wide variety of information, as well as the great layout are a refreshing change to the standard, bulky sites I have used in the past. Here I am able to find everything I need in one site, without spending hours sifting through little bits of information across the Internet. This has led to improving my own productivity, because I spend far less time searching all over the place for the content I need. I definitely see a strong future for this site and will continue to use it for my needs.

eRic000 - eRic Design

More...

Last checked domains